Biomarkers

INSTYTUT GENETYKI SĄDOWEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ALEJE ADAMA MICKIEWICZA 3/5, 85-071 BYDGOSZCZ
KRS 0000672159, NIP: 5542948330, REGON: 366964361
e-mail: office@biomarkers.pl ; projekty@igs.org.pl


Projekt DOB

PROJEKTY INSTYTUTU GENETYKI SĄDOWEJ Sp. z o.o.

Specjalistyczny zestaw folii niskoadhezyjnych do zabezpieczania śladów biologicznych


PLAKAT PROJEKTU

Specjalistyczny zestaw folii niskoadhezyjnych do zabezpieczania śladów biologicznych

ZAPYTANIA OFERTOWE

1. Zapytanie ofertowe komputery - projekt nr DOB-BIO9/05/01/2018
a. 10202019IGS_Zap. na komputery - plik do ściągnięcia pdf
b. Zał1_do_zapytaniakomputery_wzór_oferty_21.02.2019 - plik do ściągnięcia docx
c. Informacja o wyniku na zapytanie komptery 04.03.2019.pdf

2. Zapytanie ofertowe aparat real-time PCR - projekt nr DOB-BIO9/05/01/2018
a. 20202019IGS_Zap. na aparat real-time PCR - plik do ściągnięcia pdf - nieaktualne
b. Zał1_do_zapytaniarealtime_wzór_oferty_21.02.2019 - plik do ściągnięcia docx - nieaktualne

UWAGA sprostowanie omyłki i wydłużenie terminu składania ofert
c. Sprostowanie_Ogłoszenieaparatreal_02022019_PCR_IGS - plik do ściągnięcia pdf
d. Sprostowanie_Zał1_do_zapytaniarealtime_wzór_oferty_27.02.2019 - plik do ściągnięcia docx
e. Informacja o wyniku na zapytanie real-time 08.03.2019 pdf

3. Zapytanie ofertowe ploter laserowy - projekt nr DOB-BIO9/05/01/2018
a. 26202019IGS_Zap. na ploter - plik do ściągnięcia pdf
b. Zał1_do_zapytanieploter_wzór_oferty_26.02.2019 – plik do ściągnięcia docx
c. Informacja o wyniku na zapytanie ploter 08.03.2019 pdf

4. Zapytanie ofertowe odczynniki1 - projekt nr DOB-BIO9/05/01/2018
a. 4102019IGS_Zap. na odczynniki - plik do ściągnięcia pdf
b. Zał1_do_zapytanieodczynniki_wzór_oferty_17.10.2019 – plik do ściągnięcia docx

  POWRÓT